اولین جلسه درمان گروهی قانونی با سیلوسایبین – تراسیل

موسسه غیرانتفاعی تراسیل TheraPsil که در زمینه فراهم آوردن دسترسی عمومی به درمانهای معتبر و ایمن به کمک‌روان نماها در کانادا و  آموزش متخصصان در این زمینه فعالیت می کند، چندی پیش اعلام کرد که اولین جلسه درمان گروهی قانونی با سیلوسایبین در کبک با حمایت این موسسه با موفقیت انجام شد. این جلسه که […]

اولین جلسه درمان گروهی قانونی با سیلوسایبین – تراسیل Read More »