روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

admin

اولین جلسه درمان گروهی قانونی با سیلوسایبین – تراسیل

موسسه غیرانتفاعی تراسیل TheraPsil که در زمینه فراهم آوردن دسترسی عمومی به درمانهای معتبر و ایمن به کمک‌روان نماها در کانادا و  آموزش متخصصان در این زمینه فعالیت می کند، چندی پیش اعلام کرد که اولین جلسه درمان گروهی قانونی با سیلوسایبین در کبک با حمایت این موسسه با موفقیت انجام شد. این جلسه که […]

اولین جلسه درمان گروهی قانونی با سیلوسایبین – تراسیل Read More »

لولا از بم

کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است

لولا از بم Read More »

سمیه از رشت

کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است کلاس آموزنده بود این مثال است

سمیه از رشت Read More »