روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

RavanNama

In Persian:

“Ravan” means psyche (mind / soul)

“Nama” means to manifest

RavanNama = mind-manifesting / soul-manifesting

روان‌نما

به فارسی:

روان = روح / ذهن

نما = نمایان‌گر؛ آشکارکننده

روان‌نما = نمایان‌گر روح / آشکارکننده ذهن

روان‌نما انجمنی غیرانتفاعی برای ارتباط پارسی‌زبانان علاقه‌مند به مطالعه و گفتگو درباره تجربه حالت‌های تغییر یافته آگاهی به کمک روان‌نماها و دیگر تسهیلگران و کاربرد ایمن آن‌ها در درمان و شفای آسیب‌های فردی و جمعی است.

 

روان‌نماها در طول تاریخ نقش ویژه‌ای در زندگی بشر داشته‌اند و هزاران سال در فرهنگ‌های مختلف برای درمان جسم و روان و مکاشفه ذهن استفاده می‌شده‌اند.

 

هم‌اکنون که جنبش جهانی روان‌نما امیدهای تازه‌ای برای شفا، بیداری، آشتی و نجات زیست‌بوم فراهم آورده‌است، جا دارد جوامع پارسی‌زبان نیز که برای نسل‌ها متحمل رنج و آسیب‌ها و تروماهای فراوانی شده‌اند، بتوانند با تکیه بر ریشه‌ها و خرد باستانی خود با این جریان همراه شوند و به شفای جمعی دست بیایند.

 

انجمن روان‌نما پلی است بین پژوهشگران و روان‌نوردان پارسی و غیرپارسی‌زبان که به مطالعه، پژوهش و به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات خود درباره کاربردهای روان‌نماها علاقه‌مند هستند.

 

RavanNama (Farsi Psychedelic Society) is a non-profit society dedicated to fostering the exploration of expanded states of consciousness, including the use of psychedelics and other catalysts, among Persian speakers. Our mission is to provide a safe and supportive space for studying, discussing, and applying these practices to heal both individual and collective traumas.

Throughout history, psychedelics have played a significant role in human existence, offering physical and mental healing and serving as tools for understanding the complexities of the mind. With the emergence of the global psychedelic movement, there is newfound hope for healing, awakening, reconciling, and safeguarding our ecosystem. Persian-speaking communities, having endured numerous hardships and traumas across generations, have a unique opportunity to join this movement and draw upon their ancient roots and wisdom to contribute to collective healing.