روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

کتاب : سیلوسایبین ۱۰۱ 

کتاب سیلوسایبین 101 از مجموعه کتاب‌های مقدماتی ارزشمندی است که برای آشنایی عموم و متخصصان درباره استفاده ایمن روان‌نماها به ویژه قارچ‌های سیلوسایبین نگارش شده است. انجمن روان‌نما در چهارچوب تعهد خود به آگاهی‌رسانی ، استفاده مسئولانه و کاهش آسیب در حوزه روان‌نماها مفتخر است، ترجمه این اثر را که حاصل کاری داوطلبانه است، به خوانندگان تقدیم کند.

مقاله : دسته بندی داروهای روان نما

این مقاله با اجازه از “کت‌” Kat نویسنده و مالک سایت Plant Medicine People ترجمه و در  سایت روان نما منتشر شده است. هر چند این مقاله مرجع علمی برای طبقه بندی روان نما ها نیست ولی اطلاعات ارزشمندی درباره این داروها، انواع آنها، اثراتشان و تفاوت آنها با روانگردان‌ها و داروهای روان اثر ارائه می کند. ما بسیاری از واژه های حوزه روان نما را که پیش از این ترجمه نشده بودند با معادل فارسی آن در این متن آورده ایم.