روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

Erfan Gmp

گیاه مریم گلی

سالویا

مریم‌گلی یا سالویا دیواینوروم گیاهی بومی در منطقه اواخاکای مکزیک است. سالویا یکی از اعضای خانواده مریم‌گلی است؛ اما از مریم‌گلی معمولی که در آشپزی استفاده می شود و مریم‌گلی سفید که برای بخور دادن یا لکه‌گیری استفاده می‌شود، متمایز است.

سالویا Read More »

غذای خدایان: کتاب ترنس مک‌کنا

غذای خدایان

کتاب «غذای خدایان» اثر ترنس مک‌کنا،‌ عارف و نویسنده‌ی مشهور آمریکایی‌ست که یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های فضای روان‌نماست. این کتاب در ژانویه‌ی سال ۱۹۹۳ به چاپ رسیده است و به تازگی توسط عرفان گ.م.پ به فارسی در ۲۷۶ صفحه ترجمه شده‌است.

غذای خدایان Read More »