کاکتوس های مسکالین

مسکالین

مِسکالین، ماده سایکواکتیو موجود در کاکتوس‌های پیوت و سنپدرو است. از گذشته‌های دور حدود ۵۷۰۰ سال پیش، کاکتوس پیوت به عنوان بخشی از آیین‌های مذهبی توسط بومیان شمال مکزیک و جنوب غرب آمریکا مصرف می‌شود.

مسکالین Read More »