ماریجوانا

ماریجوانا

ماریجوانا که به طور غیررسمی با نام‌های گانجا، علف یا حشیش نیز شناخته می‌شود، گیاهی گلدار است که منشا آن آسیاست.

ماریجوانا Read More »