قورباغه بوفوتنین رنگی

بوفوتنین

بوفوتنین شامل 5-MEO-DMT طبیعی است که یک ترکیب روان‌نمای قدرتمندست. 5-MEO-DMT بسیار به DMT شباهت دارد و اثرات شدید مشابهی را تولید می‌کند. علاوه بر این، بر خلاف 5-MEO-DMT خالص سنتزشده، بوفو شامل بوفوتنین (5-HO-DMT) نیز هست.

بوفوتنین Read More »