الکساندر و آن شالگین

الکساندر و آن شالگین: پیشگامان روان‌نما

الکساندر و آن شالگین شخصیت‌های تاثیرگذاری در زمینه تحقیقات روان‌نما و فارماکولوژی بودند. “ساشا” و آن به همراه یکدیگر موجب رنسانس سایکدلیک شدند.

الکساندر و آن شالگین: پیشگامان روان‌نما Read More »