روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

Zee

من به سلامت روان و کیفیت زندگی دیگران اهمیت می‌دم. به نظر من روان‌نماها از ابزارهایی هستند که می‌تونند به جامعه‌ی بشری برای سلامت و صلح بیش‌تر کمک کنند. چراکه وابستگی همه‌ی ما در این اکوسیستم بزرگ رو بهمون نشون می‌دن.

کلید جاودانگی

کلید جاودانگی: آشکار کردن تاریخ مخفی دینی بدون نام

کتاب «کلید جاودانگی: آشکار کردن تاریخ مخفی دینی بدون نام»، یک تحقیق نوآورانه و مناقشه‌برانگیز در مورد نقش مواد روان‌نما در تجربه الهی انسان در طول تاریخ غرب است که ممکن است پایه‌های کلیسا را بلرزاند.

کلید جاودانگی: آشکار کردن تاریخ مخفی دینی بدون نام Read More »