ال اس دی

ال اس دی (LSD)

ال اس دی (LSD) یک ماده شیمیایی نیمه‌مصنوعی است که اثرات روان‌نمای قوی دارد. در فرهنگ روان‌نماها، LSD معمولا با نام اسید نیز شناخته می‌شود.

ال اس دی (LSD) Read More »