گازهای رنگارنگ کتامین

کتامین

کتامین در کنترل علائم افسردگی و افکار خودکشی حاد عمل می‌کند اما در دوزهای کم‌تر، اغلب به عنوان داروی بیهوشی استفاده می‌شود.

کتامین Read More »