مغز و سیلوسایبین

سیلوسایبین ارتباطات مغزی را افزایش می‌دهد

افراد مبتلا به افسردگی که تحت درمان سیلوسایبین قرار گرفتند، علائم افزایش ارتباطات مغزی را تا 3 هفته پس از درمان نشان دادند. افزایش ارتباطات مغزی با بهبود علائم افسردگی طبق گزارش شخصی آن افراد همراه بوده است.

سیلوسایبین ارتباطات مغزی را افزایش می‌دهد Read More »