توهم های دی ام تی

دی ام تی (DMT)

دی ام تی (DMT) یا N, N-dimethyltryptamine یک ماده شیمیایی است که به طور طبیعی در بسیاری از گیاهان و حیوانات وجود دارد و همچنین می‌توان آن را به صورت مصنوعی در آزمایشگاه ساخت.

دی ام تی (DMT) Read More »