ایبوگا

ایبوگا

ایبوگا درختچه‌ی بومی منطقه‌ی گابن در آفریقا و یک آلکالوئید روان‌نما است که به طور طبیعی در درختچه ایبوگا و همچنین سایر گیاهان همان خانواده وجود دارد. مسلما این قوی‌ترین ماده روان‌نمایی است که در حال حاضر شناخته شده است.

ایبوگا Read More »