روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

آمادگی برای تجربه روان‌نما

قارچ جادویی

رویکردهای قدیمی و جدید درباره تجربه‌های روان‌نما مستلزم یک سیستم حمایتی مانند مدیتیشن، آداب و رسوم، انجمن یا درمان است. هدف شما در تجربه روان‌نما از اهمیت زیادی برخوردار است و البته ذهن و محیط هم اثر بزرگی روی تجربه شما خواهند داشت. مهم است که از دارو و مقدار مصرف آن اطمینان حاصل کنید و چنانچه بخواهید که تسهیل‌کننده‌ حمایتگر داشته باشید، باید به او کاملا اعتماد کنید.


برای خواندن این مقاله، کلیک کنید.